Văn bản Tỉnh

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6/KH-UBND 10/01/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024
2 8/KH-UBND 10/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3 4183/UBND-NC 08/12/2023 Về việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4 4153/UBND-VX 07/12/2023 Về việc thực hiện Văn bản số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
5 239/KH-UBND 30/11/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
6 2265/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
7 2266/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
8 2250/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Yên Bình
9 2251/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
10 2252/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
11 2256/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Yên
12 2255/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
13 2253/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
14 2254/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
15 2258/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
16 4028/UBND-XD 27/11/2023 Về việc hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
17 2203/QĐ-UBND. 24/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
18 2181/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
19 2182/QĐ-UBND. 22/11/2023 Quyết định về việc Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái
20 2180/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
21 235/KH-UBND. 22/11/2023 Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024
22 2126/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp lại Nhà khách Hào Gia trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
23 2128/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
24 2129/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
25 2118/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
26 2119/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Mậu A và vùng phụ cận đến năm 2035
27 2100/QĐ-UBND 14/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứngthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
28 2081/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
29 2087/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết đinh về việc công nhận xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
30 3808/UBND-NC 10/11/2023 Công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc
31 2089/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
32 2088/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
33 2064./QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
34 227/KH-UBND 08/11/2023 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
35 2043/QĐ-UBND 07/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
36 26/2023/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
37 2026/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
38 225/KH-UBND 02/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bai về Đầy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025
39 25/2023/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
40 13/CT-UBND 31/10/2023 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
41 224/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái
42 223/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 174-Ctr/Tu ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
43 1992/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên năm 2023
44 3649/UBND-XD 30/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh
45 3638/UBND-VX 30/10/2023 Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế
46 24/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
47 221/KH-UBND 30/10/2023 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái theo chỉ tiêu xét tuyển chưa tuyển dụng được của năm 2023
48 1959/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
49 2257/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
50 1027/HD-VPUBND 27/10/2023 Hướng dẫn về xử lý đơn thư công dân và xử lý hậu sự đối với công dân Yên Bái tử vong ở nước ngoài
51 1955/QĐ-UBND 27/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
52 1932/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đất làm gạch trong diện tích thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch đất sét nung lò tuynel công suất 10 triệu viên/năm tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Hợp tác xã Mạnh San
53 1933/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
54 214/KH-UBND 20/10/2023 Kế hoạch Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
55 1877/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
56 1879/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm và sinh phẩm y tế sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
57 1871/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024
58 1859/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
59 1855/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
60 1854/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
61 1849/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Chợ xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
62 3335/UBND-VX 06/10/2023 Công văn về việc khẩn trương khảo sát, xây dựng các phương án cụ thể để tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
63 3351/UBND-NC 06/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
64 208/KH-UBND 04/10/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
65 3249/UBND-NC 04/10/2023 Công văn về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác PCCC&CNCH
66 1788/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thị xã Nghĩa Lộ khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028
67 1790/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
68 3298/UBND-VX 03/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thiện nguyện và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
69 1735/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
70 1726/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 (đợt 2)
71 1734/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
72 1736/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
73 203/KH-UBND 26/9/2023 Kế hoạch Tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023)
74 3565/UBND-VX 24/10/2023 Công văn về việc điều chỉnh nhiệm vụ tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh
75 216/KH-UBND 23/10/2023 Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2024
76 202/KH-UBND 22/9/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
77 3158/UBND-VX 22/9/2023 Công văn về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ
78 1701/QĐ-UBND 21/9/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungtrong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
79 1685/QĐ-UBND 20/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
80 1668/QĐ-UBND 20/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023
81 1887/QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động; Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
82 199/KH-UBND 18/9/2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái
83 198/KH-UBND 15/9/2023 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc 2023 (lần thứ IX) tại Yên Bái
84 1645/QĐ-UBND 15/9/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028
85 1615/QĐ-UBND 11/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong giúp đỡ, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
86 112/TB-VP 11/9/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực mỦy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai dự án Cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái và dự án Đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
87 194/KH-UBND 09/9/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023
88 1548/QĐ-UBND 30/8/2023 Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023
89 1558/QĐ-UBND 31/8/2023 Quyết định về việc tặng thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2022 – 2023
90 1554/QĐ-UBND 31/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
91 2900/UBND-XD 31/8/2023 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023
92 193/KH-UBND 08/9/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023
93 191/KH-UBND 06/9/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
94 22/2023/QĐ-UBND 06/9/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
95 1533/QĐ-UBND 25/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
96 180/KH-UBND 21/8/2023 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
97 21/2023/QĐ-UBND 21/8/2023 Quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
98 1505/QĐ-UBND 22/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Dược phẩm; Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
99 182/KH-UBND 22/8/2023 Kế hoạch tổ chức kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
100 2780/UBND-NC 22/8/2023 Công văn về việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính liên quan đến thông tin trong CSDLQG về dân cư
101 1532/QĐ-UBND 25/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
102 1539/QĐ-UBND 28/8/2023 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023
103 3216/UBND-XD 27/9/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
104 2742/UBND-NC 21/8/2023 Công văn về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 02/9 và tháng cao điểm đưa học sinh đến trường
105 200/KH-UBND 20/9/2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
106 1683/QĐ-UBND 20/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
107 1480/QĐ-UBND 18/8/2023 Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030
108 178/KH-UBND 15/8/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
109 2692/UBND-VX 17/8/2023 Công văn về việc triển khai Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
110 2698/UBND 17/8/2023 Công văn phối hợp tổ chức “Chương trình liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội – Yên Bái 2023”
111 2674/UBND-VX 16/8/2023 Công văn về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh
112 1452/QĐ-UBND 16/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
113 1451/QĐ-UBND 16/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
114 1448/QĐ-UBND 15/8/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên năm 2023
115 178/KH-UBND 15/8/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
116 1422/QĐ-UBND 10/8/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
117 2606/UBND-NLN 11/8/2023 Văn ban v/v tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và sạt lở bờ sông, suối
118 1422/QĐ-UBND 10/8/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
119 1409/QĐ- UBND 09/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
120 02-CĐ-UBND 08/8/2023 Công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
121 1341/QĐ-UBND 07/8/2023 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023
122 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
123 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
124 1349/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
125 171/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
126 1350/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
127 172/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
128 1340/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
129 1346/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được đính chính (tên thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
130 1347/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
131 170/KH-UBND 25/7/2023 Kế hoạch về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
132 170/KH-UBND 25/7/2023 Kế hoạch về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
133 1306/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
134 1307/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
135 2339/UBND-VX 24/7/2023 Công văn về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
136 1313/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc thưởng cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII – Năm 2022
137 169/KH-UBND 24/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
138 1313/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc thưởng cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII – Năm 2022
139 169/KH-UBND 24/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
140 82/TB-UBND 18/7/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023
141 167/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Yên Bái năm 2023
142 166/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống
143 1288/QĐ-UBND 18/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giám định tư pháp xây dựng, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
144 1460/QĐ-UBND 17/8/2023 Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 (đợt 1)
145 1236/QĐ-UBND 14/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
146 18/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái
147 19/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
148 1267/QĐ-UBND 14/7/2023 Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Chế biến gỗ Mai Lâm Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ, sản xuất viên nén gỗ
149 18/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái
150 19/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
151 2221/UBND-XD 12/7/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
152 161/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
153 162/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 và 2024
154 1218/QĐ-UBND 12/7/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa tỉnh Yên Bái
155 2221/UBND-XD 12/7/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
156 163./KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 160-CTr/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
157 161/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
158 1212/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
159 11/CT-UBND 10/7/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
160 1205/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
161 1212/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
162 11/CT-UBND 10/7/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
163 160/KH-UBND 10/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”
164 160/KH-UBND 10/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”
165 1194/QĐ-XPHC 10/7/2023 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Tuấn Anh
166 157/KH-UBND 06/7/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
167 1192/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất 03 Hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình
168 1191/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái
169 2156/UBND-NC 07/7/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
170 1192/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất 03 Hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình
171 2156/UBND-NC 07/7/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
172 157/KH-UBND 06/7/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
173 153/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022, để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Yên Bái năm 2023
174 152/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái năm 2023
175 153/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022, để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Yên Bái năm 2023
176 1152/QĐ-UBND 03/7/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
177 152/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái năm 2023
178 1986/UBND-VX 27/6/2023 Công văn về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023
179 1103/QĐ-UBND 28/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
180 2028/UBND-NC 29/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
181 1119/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
182 1136/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động
183 194/QĐ-BCĐ 09/8/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
184 1145/QĐ-UBND 03/6/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
185 1136/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động
186 194/QĐ-BCĐ 30/6/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
187 1145/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
188 1119/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
189 2028/UBND-NC 29/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
190 1103/QĐ-UBND 28/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
191 72/TB-UBND 27/6/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 – 30/6/2023)
192 1986/UBND-VX 27/6/2023 Công văn về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023
193 1307/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
194 2339/UBND-VX 24/7/2023 Công văn về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
195 1084/QĐ-UBND 23/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
196 10/CT-UBND 22/6/2023 Chỉ thị về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
197 9/CT-UBND 20/06/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
198 148/KH-UBND 20/6/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
199 1271/GPTN-UBND 19/7/2023 Giấy phép cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group, địa chỉ tại Tầng 3, Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Tổ hợp khách sạn và thương mại, dịch vụ văn phòng đa năng thị xã Nghĩa Lộ
200 82/TB-UBND 18/7/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023
201 145/KH-UBND 19/6/2023 Kế hoạch Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
202 16/KH-HĐND 19/6/2023 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái năm 2023
203 1864/UBND-NC 19/6/2023 Công văn về việc đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Đề án 06, cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
204 16/2023/QĐ-UBND 19/6/2023 Quyết định ban hành Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (ngoài lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
205 1236/QĐ-UBND 14/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
206 1798/UBND-NC 14/6/2023 Công văn về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, HSSV trên địa bàn tỉnh
207 163./KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 160-CTr/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
208 1777/UBND-NC 13/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách TTHC, cải thiện môi tường kinh doanh
209 974/GP-UBND 12/6/2023 GP Cấp phép cho Công ty Cổ phần đầu tư Homever, địa chỉ tại Tầng 5, tháp B, toà nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án xây dựng khu đô thị mới – Quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
210 984/QĐ-UBND 12/6/2023 Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung Dự án Khu nghỉ dưỡng Mù Cang Chải (Mù Cang Chải Resort) của Công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Minh Đức ghi tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 và Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
211 162/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 và 2024
212 1218/QĐ-UBND 12/7/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa tỉnh Yên Bái
213 1203/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Trường Trung cấp Lục Yên trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
214 15/2023/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định Ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
215 15/2023/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định Ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
216 1667/UBND-NC 05/6/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
217 1668/UBND-CV 05/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
218 917/QĐ-UBND 05/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu đô thị mới (Quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi Tuần Quán), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
219 1668/UBND-CV 05/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
220 904/GP-UBND 02/6/2023 Giấy phép môi trương cấp phép cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình
221 905/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
222 909/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
223 906/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
224 906/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
225 1621/BQL-VX 01/6/2023 Công văn về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023
226 1621/BQL-VX 01/6/2023 Công văn về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023
227 1104/GPMT-UBND 28/6/2023 Quyết định Cấp phép cho Công ty Cổ phần Thương mại Đông An, địa chỉ tại Thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư chăn nuôi lợn nái siêu nạc chất lượng cao thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
228 1117/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn, Thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
229 1118/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Chỉnh trang đô thị thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
230 877/QĐ-UBND 31/5/2023 QĐ Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
231 13/2023/QĐ-UBND 30/5/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 7 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Điều 1 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
232 861/GPTN-UBND 30/5/2023 Giấy phép môi trường cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Minh Phượng địa chỉ tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tại tỉnh Yên Bái
233 132/KH-UBND 29/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
234 843/GPMT-UBND 29/5/2023 Giấy phép cấp phép cho Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái địa chỉ tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư mở rộng nhà máy chế biến gỗ tại Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
235 1555/UBND-XD 29/5/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
236 849/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
237 1565/UBND-NC 29/5/2023 Công văn về việc thực hiện các Văn bản của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổ công tác Đề án 06 Trung ương về các nhiệm vụ của Đề án 06
238 132/KH-UBND 29/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
239 854/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
240 1552/UBND-TKTH 26/5/2023 Kết luận về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận 650-KL/TU ngày 20/5/2023 của Tỉnh ủy.
241 1095/QĐ-UBND 26/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
242 836/QĐ-UBND 25/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
243 801/QĐ-UBND 23/5/2023 Quyết định về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
244 795/QĐ-UBND 22/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
245 1467/UBND-NC 22/5/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023
246 797/QĐ-UBND 22/5/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
247 800/QĐ-UBND 22/5/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Di dân khẩn cấp xã Bạch Hà, huyện Yên Bình
248 784/QĐ-UBND 18/5/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
249 785/QĐ-UBND 18/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
250 126/KH-UBND 18/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm 2023
251 04/HD-UBND 18/5/2023 Hướng dẫn về trình tự xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chuyển đổi số, chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 – 2025
252 3/HD-UBND 17/5/2023 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
253 768/GPMT-UNMD 16/5/2023 Giấy phép cấp phép cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái
254 1419/UBND-TNMT 16/5/2023 Công văn về việc bổ sung nhiệm vụ vào Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái.
255 124/KH-UBND 15/5/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
256 53/TB-UBND 15/5/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc (dịp Sinh nhật Bác Hồ 19/5/2023)
257 12/2023/QĐ-UBND 12/5/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
258 1367/UBND-TNMT 12/5/2023 Công văn về việc triển khai, thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ
259 756/QĐ-UBND 12/5/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sở Chỉ huy giả định trong khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái
260 721/QĐ-UBND 11/5/2023 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S trên địa bàn thành phố Yên Bái
261 669/QĐ-UBND 04/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
262 683/QĐ-UBND 08/5/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
263 687/QĐ-UBND 08/5/2023 QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực: Việc làm; Lao động – Tiền lương; Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19
264 11/2023/QĐ-UBND 08/5/2023 Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
265 711/QĐ-UBND 09/5/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027
266 923/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2022
267 675/QĐ-UBND 05/5/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
268 137/KH-BQL 01/5/2023 Kế hoạch Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023
269 854/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
270 762/QĐ-UBND 15/5/2023 Quyết định Phê duyệt Phương án thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và xã Tân Hương, huyện Yên Bình
271 1379/UBND-NLN 12/5/2023 Công văn về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
272 123/KH-BTC 12/5/2023 Kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023 – 2024)
273 1308/UBND-VX 09/5/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh
274 695/QĐ-UBND 09/5/2023 Quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện Minh Đức tỉnh Yên Bái
275 715/QĐ-UBND 09/5/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
276 115/KH-UBND 05/5/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
277 444/QĐ-UBND 31/3/2023 Quyết định Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-20
278 896/UBND-NC 31/3/2023 Công văn về việc tạo lập tài khoản sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06
279 446/QĐ-UBND 31/3/2023 Quyết định Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái
280 90/KH-UBND 31/3/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Yên Bái với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
281 424/QĐ-UBND 30/3/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
282 412/QĐ-UBND 29/3/2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
283 417/GPMT-UBND 29/3/2023 Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (địa chỉ tại tòa nhà HUDLAND TOWER, lô ACC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái
284 419/QĐ-UBND 29/3/2023 Quyết định Về việc sửa đổi nội dung Căn cứ pháp lý và Phí, lệ phí tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
285 418/QĐ-UBND 29/3/2023 Quyết định về việc sửa đổi nội dung Căn cứ pháp lý và Phí, lệ phí tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
286 403/QĐ-UBND 28/3/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022
287 406/QĐ-UBND 28/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
288 83/KH-UBND 28/3/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
289 84/KH-UBND 28/3/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái
290 1255/UBND-NC 28/4/2023 Công văn vv thực hiện công tác quản lý hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh
291 657/QĐ-UBND 28/4/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
292 112/KH-UBND 28/4/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái
293 811/UBND-NC 24/3/2023 Công văn về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VneID và rà soát, làm sạch thông tin công dân
294 7/CT-UBND 24/3/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023
295 382/QĐ-UBND 23/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
296 80/KH-UBND 23/3/2023 Kế hoạch Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái
297 384/QĐ-UBND 23/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
298 5/2023/QĐ-UBND 22/3/2023 Quyết định Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất làm cơ sở hỗ trợ đất sản xuất để thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
299 372/QĐ-UBND 21/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
300 366/QĐ-UBND 20/3/2023 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
301 77/KH-UBND 20/3/2023 Kế hoạch tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại thành phố Hà Nội
302 48/BC-UBND 17/3/2023 Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trong Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
303 6/CT-UBND 16/3/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
304 345/QĐ-UBND 16/3/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
305 348/QĐ-UBND 16/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
306 352/QĐ-UBND 16/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
307 5/CT-UBND 15/3/2023 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh
308 339/QĐ-UBND 15/3/2023 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “Phản ảnh, góp ý” trên ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S)
309 323/QĐ-UBND 13/3/2023 Quyết định Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024
310 313/QĐ-UBND 10/3/2023 Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
311 287/QĐ-UBND 10/3/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Văn Yên khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
312 71/KH-UBND 10/3/2023 Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023
313 295/QĐ-UBND 08/3/2023 Quyết định về việc điều chỉnh đơn giá vật kiến trúc để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
314 3/2023/QĐ-UBND 09/3/2023 Quyết định Ban hành quy định cơ chế quay vòng, luân chuyển một phần vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
315 284/QĐ-UBND 07/3/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15)
316 280/QĐ-UBND 03/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
317 69/KH-UBND 03/3/2023 Kế hoạch Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
318 510/UBND-NC 01/3/2023 Công văn về việc đôn đốc quán triệt, thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
319 262/QĐ-UBND 01/3/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái
320 511/UBND-NC 01/3/2023 Công văn về việc thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
321 66/KH-UBND 28/2/2023 Kế hoạch Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
322 851/UBND-NC 28/3/2023 Công văn về việc công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái
323 56/KH-UBND 27/2/2023 Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, năm 2023
324 238/QĐ-UBND 24/02/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
325 81/KH-BCĐ 24/3/2023 Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
326 389/QĐ-UBND 24/3/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
327 226/QĐ-UBND 22/2/2023 Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất của Trường Cao đẳng Yên Bái
328 46/KH-UBND 21/2/2023 Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
329 219/QĐ-UBND 21/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
330 Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái
331 53/BC-UBND 21/3/2023 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023
332 45/KH-UBND 20/2/2023 Kế hoạch Triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023
333 719/UBND-TNMT 20/3/2023 Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
334 213/QĐ-UBND 17/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
335 208/QĐ-UBND 16/2/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)
336 132/VP-NV 16/2/2023 Công văn về việc phân công triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023
337 204/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc các xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thị xã Nghĩa Lộ năm 2022
338 203/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
339 202/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
340 1/2023/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
341 684/UBND-VX 15/3/2023 Công văn về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
342 183/QĐ-UBND 14/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đồng Tâm – Tân Thịnh, thành phố Yên Bái
343 41/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu xuân Quý Mão 2023
344 43/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày “Thầy thuốc Việt Nam” (27/2/1955-27/2/2023)
345 42/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023
346 40/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
347 184-QĐ-UBND 14/2/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
348 34/KH-UBND 10/2/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
349 36/KH-UBND 10/2/2023 Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái
350 308/QĐ-UBND 10/3/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái
351 129/QĐ-UBND 07/2/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen và thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt Huy chương Bạc, Đồng các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
352 131/QĐ-UBND 08/2/2023 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái
353 28/KH-UBND 08/2/2023 Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023
354 142/QĐ-UBND 08/2/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
355 141/QĐ-UBND 08/2/2023 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã An Lạc và xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên năm 2022
356 29/KH-UBND 09/2/2023 Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm học 2023-2024
357 125/QĐ-UBND 07/2/2023 Quyết định về việc tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2022
358 120/QĐ-UBND 06/2/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S
359 112/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát sỏi thuộc các xã Đại Phác, Yên Hợp và Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
360 111/GPMT-UBND 03/2/2023 Giấy phép Cấp phép cho Hợp tác xã Xuân Lan, địa chỉ tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Trang trại chăn nuôi lợn thịt Xuân Lan, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
361 108/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái
362 107/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc kiện toàn Báo cáo viên pháp luật tỉnh Yên Bái
363 26/KH-UBND 03/2/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” năm 2023
364 119/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt Phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện khi hệ thống điện thiếu nguồn cung cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
365 09/TB 03/2/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
366 252/UBND-NV 02/2/2023 Công văn về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc
367 98/QĐ-UBND 01/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
368 92/QĐ-UBND 01/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
369 99/QĐ-UBND 01/2/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Văn Yên khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027
370 219/UBND-VX 30/1/2023 Công văn về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
371 273/KH-UBND 30/1/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 117-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
372 23/KH-UBND 30/1/2023 Kế hoạch Kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
373 19/KH-UBND 19/1/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
374 186/UBND-XD 18/1/2023 Công văn về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023
375 17/KH-UBND 18/1/2023 Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
376 67/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
377 175/UBND-VX 17/1/2023 Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
378 175/UBND-VX 17/01/2023 Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
379 67/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
380 62/QĐ-UBND 16/1/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022
381 02/CTr-UBND 16/1/2023 Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy
382 02/CTr-UBND 16/01/2023 Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy
383 62/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022
384 5/TB-UBND 14/1/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và đón Xuân mới Quý Mão 2023
385 5/TB-UBND 14/01/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và đón Xuân mới Quý Mão 2023
386 353/UBND-NC 13/2/2023 Công văn về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023
387 109/UBND-NLN 12/1/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
388 125/UBND-XD 12/1/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
389 41/GP-UBND 12/1/2023 Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái, địa chỉ tại thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái (giai đoạn 1)
390 125/UBND-XD 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
391 109/UBND-NLN 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
392 7/KH-UBND 11/1/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
393 86/UBND-NC 11/1/2023 Công văn về việc tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
394 38/QĐ-UBND 11/1/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
395 38/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
396 86/UBND-NC 11/01/2023 Công văn về việc tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
397 11/KH-BATGT 11/01/2023 Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
398 7/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
399 4/KH-UBND 10/1/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
400 6/KH-UBND 10/1/2023 Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
401 11/KH-BATGT 10/1/2023 Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
402 6/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
403 4/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
404 4769/UBND-NC 31/12/2022 Công văn về việc quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
405 2827/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc chuyển Thanh tra Sở Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành Thanh tra sở thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
406 38/2022/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái
407 2814/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
408 2812/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
409 2813/QĐ-UBND 31/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
410 2815/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
411 2816/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
412 2817/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
413 2818/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái
414 2819/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
415 2820/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Thanh tra tỉnh Yên Bái
416 8/HD-UBND 31/12/2022 Hướng dẫn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
417 2831/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
418 3/KH-UBND 09/1/2023 Kế hoạch Triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm của tỉnh Yên Bái tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025
419 3/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch Triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm của tỉnh Yên Bái tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025
420 2760/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
421 2754/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
422 2755/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
423 2756/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
424 23/QĐ-UBND 06/1/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
425 22/GPMT-UBND 06/1/2023 Giấy phép cấp phép cho Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB, địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy chế biến đá vôi tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
426 23/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
427 1/CT-UBND 05/1/2023 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
428 1/CT-UBND 05/01/2023 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
429 02/QĐ-UBND 03/1/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
430 1/KH-UBND 03/1/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
431 1/KH-UBND 03/01/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
432 02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
433 2564/QĐ-UBND 15/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
434 2574/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Phúc An, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
435 2570/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
436 2569/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường tránh thị trấn Yên Thế (đoạn Cụm công nghiệp Yên Thế – Tỉnh lộ 170)
437 4537/UBND-XD 16/12/2022 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các tháng đầu năm 2023
438 2577/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
439 2578/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Yên Thành, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
440 2576/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
441 2584/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
442 2601/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
443 2608/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
444 2602/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
445 2604/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái
446 2605/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
447 2606/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái
448 2607/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
449 2609/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
450 2757/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
451 36/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
452 264/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch Tổ chức bắn Pháo hoa tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
453 2831/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
454 2651/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Gia Hội, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
455 2652/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
456 2650/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
457 2649/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
458 2647/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
459 2665/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
460 2654/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện, thị xã
461 2658/GPMT-UBND 27/12/2022 Giấy phép môi trường cấp phép cho Chi nhánh Yên Bái – Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại Trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao
462 2670/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ
463 2700/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định Ban hành bổ sung định mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
464 4643/UBND-VX 27/12/2022 Công văn về việc triển khai Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
465 2671/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải
466 2701/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
467 2702/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
468 2703/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
469 2705/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã An Lạc, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
470 2704/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
471 2706/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
472 16/CT-UBND 28/12/2022 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
473 2679/QĐ-UBND 28/12/2022 QĐ Về việc công nhận thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt tiêu chí đô thị loại V
474 37/2022/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc quy định nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái
475 2690/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
476 272/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
477 274/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
478 275/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025
479 2717/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định về việc tặng Bằng khen và thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Liên hoan Âm nhạc ASEAN năm 2022
480 2726/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
481 2737/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
482 4715/UBND-VX 30/12/2022 Công văn về việc đính chính Văn bản
483 2734/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
484 2735/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
485 2736/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã An Thịnh, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
486 285/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
487 4755/UBND-VX 30/12/2022 Công văn về việc thí điểm triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái và tham mưu một số nội dung liên quan đến Chuyển đổi số
488 2781/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
489 2798/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản Văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái
490 2785/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (2012-2022)
491 2787/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2022
492 2766/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
493 167/TB-UBND 30/12/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
494 2780/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Trấn Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
495 2752/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
496 2753/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
497 2759/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
498 284/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
499 28/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước và chính quyền cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
500 135/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là người lao động theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo quy định tại điểm 5 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và đối tượng do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo điểm c, mục 1, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với thành phố Yên Bái, đợt 32 năm 2021
501 03/KH-BTC 05/01/2022 KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm dần 2022 của BTC những ngày lễ lớn tỉnh
502 31/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
503 38/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
504 2897/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý sử dụng ngân sách nhà nước
505 35/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 tại tỉnh Yên Bái
506 2919/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định V/v phê duyệt kết quả Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
507 4262/UBND-TH 29/11/2021 Về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
508 09/2021/QĐ-UBND 20/06/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
509 10/2021/QĐ-UBND 22/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
510 37-KH/TU 09/6/2021 Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”
511 20-NQ/TU 20/01/2021 Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp
512 08-CT/TU 25/3/2021 Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
513 06-CT/TU 24/3/2021 Yên Bái ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới