HDNV - Công tác tuyên giáo, dân vận

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 2
2 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 1