Văn bản đại hội XIX của tỉnh

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
2 Yên Bái: Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
3 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX