Văn bản đại hội IX Đảng bộ Khối

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Phát biểu của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
2 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX