Văn bản đại hội

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 123 -KH/ĐUK 04/4/2022 Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
2 Phát biểu của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
3 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
4 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX
5 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
6 Yên Bái: Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
7 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX
8 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
9 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
10 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025
11 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030
12 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng