VBĐUK - Công văn

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1720-CV/ĐUK 22/5/2024 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác Dân vận trong tháng 5 năm 2024
2 1745-CV/ĐUK 18/6/2024 V/v triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 6/2024
3 22/CĐVC 10/6/2024 Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trong việc thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
4 13/CĐVC 22/4/2024 Triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
5 1700-CV/ĐUK 15/4/2024 V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 4/2023
6 12/CĐVC 10/4/2024 Triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
7 1681-CV/ĐUK 25/3/2024 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2023
8 07/CĐVC 08/3/2024 Rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái
9 1142-CV/ĐUK 20/02/2024 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm tháng 03/2024
10 1106 - CV/ĐUK 03/01/2024 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm tháng 01/2024 và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2024
11 1060 -CV/ĐUK 23/11/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản tháng 11/2023
12 1043-CV/ĐUK 03/11/2023 V/v rà soát, kiện toàn nhân sự tham gia Tổ cộng tác viên BCĐ 35 của Đảng ủy Khối; gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và thực hiện một số nội dung liên quan
13 1030-CV/ĐUK 20/10/2023 V/v tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
14 963-CV/ĐUK 25/8/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 8 năm 2023
15 939 -CV/ĐUK 31/7/2023 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác”
16 937-CV/ĐUK 25/7/2023 V/v phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 648-KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
17 935-CV/ĐUK 21/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ tháng 7/2023
18 929 - CV/ĐUK 14/7/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2023
19 879 -CV/ĐUK 24/5/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 5/2023
20 828 - CV/ĐUK 23/3/2023 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư
21 825 -CV/ĐUK 22/3/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 3 năm 2023
22 820 - CV/ĐUK 20/3/2023 V/v tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023
23 811 - CV/ĐUK 09/3/2023 V/v thực hiện tốt các nội dung về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới
24 802 - CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
25 799 - CV/ĐUK 21/2/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
26 802-CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
27 799 - CV/ĐUK 21/02/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
28 785 - CV/ĐUK 19/01/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2022
29 783 - CV/ĐUK 17/01/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
30 Số 763-CV/ĐUK Ngày 08/12/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 35-QĐ/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
31 762 - CV/ĐUK 08/12/2022 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
32 27/CĐVC 16/9/2022 Công văn tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022
33 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Mẫu phiếu đánh giá nêu gương kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
34 Số 445 -CV/ĐUK 05/11/2021 Công văn V/v tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
35 Số 326-CV/ĐUK 16/7/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
36 Số 222 -CV/ĐUK 29/3/3021 Công văn V/v tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn sinh hoạt và dự sinh hoạt chi bộ
37 Số 204 -CV/ĐUK 08/3/2021 Công văn về công tác tổ chức đảng, đảng viên
38 Số 08 -CV/ĐUK 08/7/2020 Công văn về công tác đảng viên
39 Số 431 -CV/ĐUK 26/10/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 28/9/2021; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và thực hiện chỉ tiêu trong công tác phát triển đảng viên
40 Số 612 -CV/ĐUK 09/6/2022 Công văn V/v xây dựng hồ sơ quy hoạch cán bộ
41 Số 682 -CV/ĐUK 26/8/2022 Công văn về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Đảng bộ
42 Số 632-CV/ĐUK 20/8/2022 Về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Chi bộ
43 Số 642 -CV/ĐUK 12/7/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
44 Số 7-03-CV/ĐUK 23/9/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
45 Số 496 -CV/ĐUK 31/12/2021 Công văn V/v thực hiện Công văn số 1178-CV/ĐUB Ngày 01/12/2021 của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao
46 Số 366 -CV/ĐUK 18/8/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW và Quy định số 10-QĐ/TU
47 743 - CV/ĐUK 09/11/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các nội dung trọng tâm tháng 11/2022
48 722 - CV/ĐUK 22/10/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025
49 721 - CV/ĐUK 13/10/2022 V/v lựa chọn tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022
50 710 - CV/ĐUK 27/9/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
51 684 - CV/ĐUK 26/8/2022 V/v phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hống Phong
52 Số 629 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
53 Số 631 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
54 Số 517 -CV/ĐUK 21/02/2022 Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án Xây dựng chi bộ kiểu mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)
55 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn về việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
56 696-CV/ĐUK 16/9/2022 V/v thông báo thời gian và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023 trên Trang Website Đảng uỷ Khối
57 29 - CV/BTG 01/8/2022 V/v đề nghị thống kê các ấn phẩm lịch sử giai đoạn 2018 – 2022
58 01-CV/BTCĐUK 04/5/2022 V/v chỉ đạo quy hoạch cán bộ
59 652 - CV/ĐUK 19/7/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW và Quy định số 61-QĐ/TW
60 631-CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
61 367 -CV/ĐUK 18/8/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TW; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
62 636 - CV/ĐUK 07/7/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 7/2022
63 630 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư
64 599 - CV/ĐUK 20/5/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
65 579-CV/ĐUK 29/4/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 5/2022
66 566 - CV/ĐUK 14/4/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X
67 10/02/2022 Đề cương tuyên truyền ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
68 03/CĐVC 10/02/2022 Công văn về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2022
69 540 - CV/ĐUK 18/3/2022 V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-QĐ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 2, năm 2022
70 534 - CV/ĐUK 11/3/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối chỉ đạo trong tháng 3 năm 2022
71 Số 90-CV/UBKT 2022 Công văn số 90-CV/UBKT ngày 09/3/2022
72 90-CV/UBKT 09/3/2022 V/v thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
73 Số 87-CV/UBKT 2022 Công văn số 87-CV/UBKT và các mẫu
74 520 - CV/ĐUK 23/02/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới
75 503-CV/ĐUK 17/01/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2022 và thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022 và hằng năm
76 485- CV/ĐUK 14/12/2021 V/v báo cáo số liệu về kết quả rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên năm 2021
77 474 - CV/ĐUK 03/12/2021 V/v tiếp tục triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, an ninh và các nội dung quan trọng đầu tháng 12 năm 2021
78 Các văn bản của ĐUK về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
79 467-CV/ĐUK 29/11/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
80 455-CV/ĐUK 16/11/2021 V/v triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 11/2020
81 426-CV/ĐUK 19/10/2021 V/v rà soát triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 10/2021
82 401 - CV/ĐUK 24/9/2021 V/v triển khai các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương
83 384 - CV/ĐUK 09/9/2021 V/v thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
84 35/CĐVC 27/8/2021 Công văn tuyên truyền, vận động CCVCLĐ sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19; viết về công tác dân tộc, tôn giáo và Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”
85 07 - CTr/CCB 29/02/2020 Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022
86 180-CV/ĐUK 26/01/2021 V/v Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối
87 179-CV/ĐUK 25/01/2021 V/v triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng
88 38-CV/UBKT 15/3/2021 V/v quy định thời gian gửi báo cáo (tháng, quý, năm) kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
89 267-CV/UBKT 19/5/2021 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII