VBĐUK - Hội cựu chiến binh

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01 /QC-CCB 26/02/2020
2 20/ BC- CCB 19/3/2021 Báo cáo Kết quả công tác Quý I Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
3 17/BC-CCB 25/12/2020 Báo cáo Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021