Sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Bằng những cách làm sáng tạo, cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng uỷ Khối báo công Bác tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, các đoàn thể trong Khối nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà thực tiễn đặt ra. Đẩy mạnh phát hiện, nhân rộng những nhân tố điển hình trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hăng say trong làm việc, lao động, sản xuất.

Với tinh thần đó, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, đã được cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa từng nội dung trong kế hoạch, chương trình công tác. Từng tổ chức cơ sở đảng đăng ký mô hình học tập và làm theo Bác, đưa vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chủ điểm của đảng bộ, chi bộ trong quá trình công tác cũng như trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, việc làm theo Bác đã đạt được những kết quả tích cực, tạo niềm tin và sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ Khối, rõ nhất là lề lối, tác phong công tác và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đã thay đổi theo hướng tích cực. Ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong lao động, học tập.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã  xác định cụ thể và thực hiện nghiêm túc nội dung phấn đấu về trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của bản thân, trong đó cụ thể hóa các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân tập trung vào việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khối góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ Đảng bộ khối.

Đảng uỷ Khối tổ chức Báo công và dâng hương Bác tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái

Việc đăng ký và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến đã được quan tâm, công tác sơ kết và tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến và phát động, triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 – 2023 đã được thực hiện nghiêm túc. Đã có 54 tập thể và 69 cá nhân được các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể Khối tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2023. Cấp ủy đã đề nghị khen thưởng 23 tập thể và 29 cá nhân. Trên cơ sở các tiêu chí và thành tích cụ thể của các tập thể và cá nhân, Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định và tổ chức Lễ báo công tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Lễ đài sân vận động Thành phố Yên Bái và khen thưởng 20 tập thể và 20 cá nhân; đồng thời đề Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương 01 tập thể, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 04 cá nhân và 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2023.

Đảng uỷ Khối khen thưởng các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối đã tạo sức lan tỏa, chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình với mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực. Qua đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả này khẳng định, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ khối đã xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó đã tạo chuyển biến một cách căn bản về nhận thức, từ học tập chuyển sang thực hiện làm theo, gắn với những công việc thường xuyên, hằng ngày. Các đơn vị xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác, trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Từ đó, các chi, đảng bộ cơ sở đề ra giải pháp xây dựng kế hoạch, đăng ký đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đức Nguyễn

Bài viết mới nhất: