Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có 1.077 mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm thực hiện việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

100% các tổ chức cơ sở đảng cơ sở triển khai nghiêm túc việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm. Số lượng đảng viên đã ký cam kết tu dưỡng, phấn đấu năm 2024 đạt 99,8%, trong đó có cụ thể hóa các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tập trung vào việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các mô hình tiêu biểu như thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của người lao động theo các quy định của pháp luật”; thi đua thực hiện chương trình “5S” đạt mục tiêu cuối cùng “Sạch hơn – Đẹp hơn – Năng suất cao hơn”; thi đua an toàn – tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh; thi đua thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; mô hình “Xây dựng môi trường nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”; mô hình thi đua thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; thực hiện văn hóa công sở; mô hình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

Đến nay, toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác. Trong đó, có 44 mô hình và 32 điển hình cấp tỉnh, 327 mô hình và 674 điển hình cấp cơ sở. Có 101 mô hình và 147 điển hình được đăng ký bổ sung giai đoạn 2023- 2025 (gồm 16 mô hình và 28 điển hình cấp tỉnh; 85 mô hình và 119 điển hình cấp cơ sở).

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: