Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái hoàn thành sớm 2 nhiệm vụ về ứng dụng quản lý

Đến tháng 5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã hoàn thành 3/10 nhiệm vụ; trong đó, có 2 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn 1 tháng. Đó là nhiệm vụ xây dựng, triển khai, báo cáo đưa vào sử dụng nền tảng hỗ trợ theo dõi nhiệm vụ trực tuyến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và nhiệm vụ triển khai nền tảng ứng dụng “Bàn làm việc số” cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư viện tỉnh, chuyên gia Tập đoàn Viettel tại Tọa đàm hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 tỉnh Yên Bái.

Bám sát 8 nhiệm vụ trong Chương trình hành động (CTHĐ) số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và 10 nhiệm vụ trong CTHĐ số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 246/KH-STTTT ngày 07/02/2024 để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh – Phó Giám đốc Sở cho biết: “Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo CTHĐ 188 và CTHĐ 01, kế hoạch của Sở đã đặt ra mục tiêu cụ thể, phân công lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Theo đó, các nhiệm vụ được xây dựng với thời gian hoàn thành cụ thể, đặt chất lượng thực hiện nhiệm vụ lên hàng đầu, đảm bảo đạt tiến độ đối với các nhiệm vụ thực hiện cả năm và vượt tiến độ đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể”.

Với tinh thần và quyết tâm đó, đến tháng 5/2024, đơn vị triển khai thực hiện 10/10 nhiệm vụ và đã hoàn thành 3 nhiệm vụ; trong đó, có 2 nhiệm vụ hoàn thành trước hạn 1 tháng. Nổi bật là nhiệm vụ xây dựng, triển khai nền tảng hỗ trợ theo dõi nhiệm vụ trực tuyến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về các tính năng, thống nhất đưa vào sử dụng nền tảng từ ngày 20/02/2024 đồng thời là nhiệm vụ triển khai nền tảng ứng dụng “Bàn làm việc số” (quản lý nhiệm vụ, quản lý lịch họp…) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai nền tảng ứng dụng “Bàn làm việc số, Sở đã làm việc, triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng nền tảng cho Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Văn phòng Huyện ủy Yên Bình, UBND huyện Văn Yên, UBND phường Nam Cường, phường Hợp Minh của thành phố Yên Bái.

Đối với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024, Sở đã ban hành 1 kế hoạch, 2 văn bản đồng thời thực hiện 10 tin, bài, 15 khẩu hiệu tuyên truyền trên phương tiện do đơn vị quản lý. Đặc biệt, chương trình tọa đàm hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 của tỉnh Yên Bái với chủ đề “Ứng dụng công nghệ số và công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập” với trên 350 đại biểu và lực lượng huy động đã cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, cập nhật xu hướng, hiệu quả thiết thực. Trong chương trình này, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tài trợ tặng sách, thiết bị, đồ dùng học sinh cùng tài khoản học trực tuyến, hỗ trợ gói cước kết nối Internet trong phòng đọc sách, thư viện số cho các trường học.

Tiêu biểu là Viettel Yên Bái trao tặng 1 tài khoản K12 online miễn phí 1 năm trị giá 20 triệu đồng và 500 tài khoản sách nói Mydio miễn phí 6 tháng có trị giá 150 triệu đồng; VNPT Yên Bái trao tặng 20 tài khoản VNPT Smart voice là “Nền tảng chuyển đổi văn bản thành giọng nói” với trị giá 50 triệu đồng, 20 tài khoản “Ứng dụng học trực tuyến 3D” với trị giá 60 triệu đồng…

Em Lê Thành Tâm – học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái chia sẻ: “Tham dự chương trình tọa đàm hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 tỉnh Yên Bái, em thu nhận được rất nhiều kiến thức. Thích nhất là em được mở mang hiểu biết về việc ứng dụng công nghệ số và AI có thể giúp người đọc tiếp cận sách dễ dàng hơn, cung cấp trải nghiệm đọc sách phong phú, đa dạng hơn. AI cũng có thể giúp cá nhân hóa việc học tập, giúp đánh giá hiệu quả học tập của người đọc. Thật sự là công nghệ ngày càng mang đến nhiều hơn các tiện ích cho cuộc sống và cho việc học tập của chúng em”.

Bên cạnh các nhiệm vụ đã hoàn thành, đơn vị đã và đang tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi, toàn diện, đúng thời hạn quy định. Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái khẳng định: “Có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông chính là cơ sở thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, phải nói tới yếu tố nội bộ tập thể đoàn kết và thống nhất, đội ngũ công chức, viên chức phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, Sở đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đặc biệt hoàn thành 3 nhiệm vụ trong CTHĐ 188 của Tỉnh ủy vượt kế hoạch được giao và hoàn thành vượt chỉ tiêu 2 số liệu trong Bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của ngành thông tin và truyền thông”.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: