Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử cách mạng

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, (30/6/1945- 30/6/2024), sáng ngày 03/6/2024 Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia, Chiến Khu Vần, huyện Trấn Yên.

Đoàn nghe giới thiệu về di tích Nhà ông Trần Đình Khánh – Trụ sở Ủy ban Hành chính kháng chiến đầu tiên của tỉnh Yên Bái

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đông đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ

Tại Khu di tích, đoàn đã được tham quan và giới thiệu di tích Nhà ông Trần Đình Khánh – Trụ sở Ủy ban Hành chính kháng chiến đầu tiên của tỉnh Yên Bái tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Đây là một trong 4 điểm di tích nằm trong Cụm di tích lịch sử Quốc gia Chiến khu Vần được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia ngày 4/9/1995.

Trong chương trình, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm ông Trần Đình Khánh. Các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc công lao to lớn của ông.

Sau lễ dâng hương, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề : Nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” và tuyên truyền phổ biến 2 tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” và “phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh

Việc tổ chức hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị tư tưởng là một trong những phương pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.