Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối làm việc với Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Sáng ngày 05/6/2024, đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến Khối để nắm tình hoạt động của hội trong 6 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết phong trào thi đua: “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019- 2024. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đức Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối.

Đ/c Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và kết quả chuẩn bị Hội nghị tổng kết phong trào thi đua: “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019- 2024.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả tích cực: Hội đã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời theo chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phát động phong trào thi đua yêu nước, Cựu chiến binh “gương mẫu”; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua: “Cựu chiến binh gương mẫu”; phối hợp với đoàn thể khối tổ chức hoạt động an sinh xã hội, thăm và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ tại xã Thượng Bằng La – Văn Chấn; tổ chức thành công Chương trình “Về nguồn năm 2024” tại các tỉnh Miền Trung; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các phong trào, hoạt động của Hội tại cơ sở…; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019- 2024.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng uỷ Khối đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của các tổ chức cơ sở hội và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở hội, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, kịp thời định hướng tuyên truyền để hội viên nắm được các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên với Đảng, Nhà nước. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của Hội cũng như các phong trào thi đua – khen thưởng và vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019- 2024, đồng chí Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối phải chuẩn bị kỹ về nội dung,  khánh tiết và điều kiện cơ sở vật chất cho hội nghị. Phân công rõ nhiệm vụ cho các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành để tham gia chuẩn bị cho hội nghị. Trong đó, việc lựa chọn và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đảm bảo hài hoà các Khối cũng như thành tích theo hướng dẫn của Hội cấp trên.

Ngọc Khánh

Bài viết mới nhất: