Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng phần mềm Bàn làm việc số

Vừa qua, Trung tâm Chuyển đổi số – Sở thông tin và Truyền thông đã tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bàn làm việc số tại huyện Yên Bình.

Chuyên viên Sở Thông tin – Truyền thông giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bàn làm việc số cho huyện Yên Bình.

Phần mềm Bàn làm việc số hỗ trợ việc quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực; giới thiệu về hệ thống điều hành, giám sát thông tin; hỗ trợ cung cấp cho lãnh đạo, cán bộ địa phương có cái nhìn toàn diện các hoạt động trên mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn; hỗ trợ tổng hợp báo cáo số liệu trực quan, so sánh, điều chỉnh, từ đó đưa ra quyết định xây dựng phương án tổ chức điều hành hiệu quả, chính xác nhất.

Tại buổi làm việc, các chuyên viên của Sở Thông tin – Truyền thông đã trực tiếp hướng dẫn các cán bộ, công chức, chức năng quản lý công việc trên nền tảng Bàn làm việc số. Bên cạnh đó, các chuyên viên cũng đã giới thiệu bản demo về chức năng quản lý phòng họp không giấy tờ trên nền tảng. Thông qua chức năng này, mỗi cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội, họp sẽ không phải in tài liệu giấy, điểm danh không phải gọi tên hay thông báo họp phải gửi đến từng thành viên dự họp…

Thông qua buổi tập huấ, n cán bộ, công chức huyện đã lĩnh hội được các kiến thức để sử dụng Bàn làm việc số hiệu quả, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ số hóa trong công tác quản lý nhà nước.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: