Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Chiều 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

Bài viết mới nhất: