Sở Tư pháp – Công an tỉnh Yên Bái ký Kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

Thực hiện Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý (TGPL) trong điều tra hình sự số 5789 ngày 27/11/2023 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an, chiều 2/7, Sở Tư pháp và Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp về trực TGPL trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Tư pháp – Công an tỉnh Yên Bái ký kết kế hoạch phối hợp về trực TGPL.

Dự Lễ ký kết có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Việc thực hiện Chương trình phối hợp nhằm bảo đảm người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã; người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý được tiếp cận sớm với dịch vụ TGPL được giải thích đầy đủ, cung cấp và sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời, chất lượng.

Cùng đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của TGPL trong tố tụng hình sự; bảo đảm triển khai có hiệu quả các quy định về tố tụng hình sự, nhất là quyền của người được TGPL trong các vụ việc, vụ án hình sự; tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Yên Bái với cơ quan điều tra cấp tỉnh và cấp huyện, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Công an cấp xã về thực hiện TGPL cho người thuộc diện được TGPL, đặc biệt là trong việc giải thích, thông tin, thông báo về TGPL.

Trên cơ sở nội dung phối hợp thực hiện, Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp ở địa phương và đề xuất giải pháp gửi Bộ Tư pháp; chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh phân công người trực qua điện thoại (24/24 giờ), bố trí người hỗ trợ trực phù hợp, bảo đảm hiệu quả, hợp lý; thực hiện ghi chép, thống kê đầy đủ các thông tin được tiếp nhận trong quá trình trực vào sổ trực TGPL theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và đề xuất giải pháp gửi Sở Tư pháp…

Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã triển khai thực hiện các nội dung, gồm: tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và Kế hoạch này đến các sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc thẩm quyền quản lý; niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực, người hỗ trợ trực (do Trung tâm TGPL cung cấp cho Công an tỉnh) tại trụ sở, đảm bảo vị trí niêm yết danh sách thuận tiện, dễ dàng cho việc tiếp cận; bố trí địa điểm, điều kiện phù hợp để người trực kiểm tra diện người được TGPL, gặp gỡ, làm việc với người được TGPL. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp tại các cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã; báo cáo kết Chương trình phối hợp và đề xuất giải pháp theo yêu cầu của Bộ Công an.

Chương trình phối hợp được thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái kể từ ngày Kế hoạch ký ban hành.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: