Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái – hạt nhân lãnh đạo doanh nghiệp phát triển

Thời gian qua, Đảng ủy Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã chủ động phối hợp cùng Hội đồng quản trị đề ra các biện pháp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng Ban Giám đốc, các đoàn thể, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Công nhân Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc làm việc trong phân xưởng.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, hàng năm, Đảng bộ Công ty chú trọng tổ chức triển khai, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng đến 100% lãnh đạo chủ chốt và đảng viên. Hình thức học tập chủ yếu là cung cấp tài liệu cho đảng viên nghiên cứu, đồng chí bí thư chi bộ phổ biến, quán triệt đến người lao động. Các chi bộ duy trì sinh hoạt đều hàng tháng; nội dung, hình thức sinh hoạt đã đổi mới nên tiết kiệm thời gian và hiệu quả cao.

Qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đã có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện; tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ luôn có ý thức trau dồi và nêu gương về đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Phạm Văn Hiệu – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Do đổi mới hình thức học tập, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Đảng cấp trên nên chất lượng tuyên truyền cũng tốt hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức chính trị; nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, người lao động có nhiều chuyển biết rõ nét, quyết tâm đổi mới, quyết tâm vượt khó trong thực hiện chỉ tiêu SXKD.

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch SXKD của đơn vị, hàng năm, Đảng ủy cùng Hội đồng Quản trị đề xuất, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc năng động, bám sát tình hình, nhanh nhạy đề ra các giải pháp phù hợp; triển khai có hiệu quả công tác khoán quản sản phẩm cuối cùng đến người lao động, nhằm tăng cường ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị thành viên, ý thức trách nhiệm của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ SXKD.

6 tháng đầu niên độ 2023-2024, Công ty sản xuất 32.569/31.000 tấn tinh bột sắn đạt 105% kế hoạch.

Đồng chí Phạm Trung Tâm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc thuộc Công ty cho biết: Chi bộ luôn tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên tuân thủ “6 bước thực hiện công việc”. Đối với cán bộ chủ chốt, chúng tôi thực hiện tốt phương châm “Giảm ngay diễn giải quanh co, lý do, lý trấu; hãy nêu biện pháp khắc phục và cương quyết thực hiện”… Qua đó, tạo ra phương pháp làm việc khoa học, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, nâng cao hiệu quả công tác và sản xuất.

Trong 6 tháng đầu niên độ 2023-2024, Công ty đã sản xuất 32.569 tấn tinh bột sắn, bằng 105% kế hoạch; 10.091 tấn giấy đế, đạt 50% kế hoạch; gia công 1.462 tấn giấy vàng mã xuất khẩu, đạt 32% kế hoạch. Doanh thu đạt 289 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch của cả năm. Công ty nộp ngân sách 13,2 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm và đạt 100% số phát sinh; xuất khẩu trực tiếp 7 triệu USD; đảm bảo việc làm thường xuyên cho 450 lao động với thu nhập bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng tham gia đầy đủ các chế độ cho người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Bên cạnh tập trung công tác xây dựng Đảng, phát triển SXKD, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc, tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức 8 đợt thi đua trong lao động sản xuất, tổng số tiền đã chi trong các đợt phát động là 3,8 tỷ đồng. Công ty cũng vận động đảng viên, người lao động tích cực tham gia ủng hộ từ thiện, nhân đạo do các cấp, các ngành phát động với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình, thảo luận xây dựng các nghị quyết; quyết liệt chỉ đạo Ban Giám đốc khắc phục những hạn chế, kiên quyết hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm sản thực phẩm Yên Bái đã khẳng định vai trò của tổ chức Đảng, đưa Công ty ngày một phát triển, đóng góp cho phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Công ty cổ phần Lâm sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Xí nghiệp quốc doanh giấy Yên Bái, được thành lập năm 1972. Công ty cổ phần hóa năm 2004. Hiện, Đảng bộ Công ty có 89 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng Công ty, Chi bộ Nhà máy sắn Văn Yên, Chi bộ Nhà máy giấy Yên Bình, Chi bộ Nhà máy giấy Văn Chấn, Chi bộ Nhà máy giấy Minh Quân, Chi bộ Nhà máy giấy Yên Hợp, Chi bộ Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc và Chi bộ Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: