BHXH Yên Bái: Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam

Sáng 4/7, BHXH Yên Bái phối hợp với tổ chức dịch vụ thu và UBND Phường Nguyễn Phúc ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam – Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với chủ đề truyền thông “Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”.

BHXH quyết tâm hoàn thành thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg. Theo đó, lấy ngày 01/7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước.

Lễ ra quân với mục đích thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; truyền thông những điểm mới của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; truyền thông chuyên sâu về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; truyền thông về quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT; truyền thông ý nghĩa sâu sắc, kết quả thiết thực khi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Truyền thông ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHYT đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; truyền thông công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT; tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp và hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID – BHXH số” trong khám, chữa bệnh BHYT …

Truyền thông, vận động trực tiếp đối với nhóm chủ thể là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, chú trọng đến các nhóm chủ thể tiềm năng, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Mục tiêu trong đợt ra quân lần này nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phấn đấu trong 02 ngày ra quân đạt khoảng 70 người tham gia BHXH tự nguyện và 140 người tham gia BHYT hộ gia đình; đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Tổ chức dịch vụ thu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao 2024.

Cán bộ BHXH tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại tổ dân phố Phúc Yên – phường Nguyễn Phúc

Ngay sau lễ ra quân, các tổ đã đến truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

Bài viết mới nhất: