Đoàn công tác của Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm việc với Ủy ban dân nhân huyện Lục Yên để tuyên truyền, vận động thành lập Hội doanh nghiệp của huyện

Vừa qua, đoàn công tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên nhằm tuyên truyền, vận động để thành lập Hội doanh nghiệp của huyện. Tham gia đoàn công tác gồm đồng chí Đỗ Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Vũ Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Trưởng đại diện VNPT Yên Bái cùng các thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Làm việc với đoàn công tác, về phía huyện Lục Yên có đồng chí Đinh Khắc Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Đ/c Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối đã  nhấn mạnh: Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó quan tâm tuyên truyền thành lập tổ chức hội và phát triển Hội viên, qua đó đã  góp phần nâng tổng số hội cơ sở trực thuộc Hiệp hội lên 10 đơn vị … với trên 700 hội viên.

Trong buổi làm việc, đồng chí Vũ Minh Nghĩa, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã  giới thiệu sơ qua về Hội doanh nghiệp tỉnh, theo đó, Hội doanh nghiệp là tổ chức tự nguyện của cá nhân, tổ chức có cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích, hoạt động không vụ lợi,…nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên và cộng đồng theo quy định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ. Hội được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật. Hội hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cũng tại buỏi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên  đã khái quát về số lượng, quy mô và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để đoàn công tác nắm rõ tình hình về thực tế của địa phương. Cụ thể đến nay, trên địa bàn huyện có trên 210 doanh nghiệp và Hợp tác xã, trong đó có 02 Hội nghề nghiệp của doanh nghiệp gồm Hội khai thác đã trắng và Hội kinh doanh đá quý. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản có quy mô vừa và nhỏ; tuy nhiên đã có những đóng góp rất lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Đây cũng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong phong trào huy động, đóng góp, ủng hộ các chương trình xã hội trên địa bàn. Hiện tại trên địa bàn huyện chưa có một tổ chức nào làm đầu mối tập hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá nhân kinh doanh để liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ để cùng nhau phát triển, cũng như tập hợp những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải để kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện xem xét, tháo gỡ kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Do đó, việc thành lập Hội doanh nghiệp trên địa bàn huyện là rất cần thiết.

Đoàn công tác nắm bắt tình hình và vận động doanh nghiệp tham gia Hội doanh nghiệp của địa phương

Mục tiêu thành lập Hội doanh nghiệp là để huy động được càng nhiều doanh nghiệp thành viên tham gia để có thể trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các thành viên; tăng cường hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển du lịch… Để thực hiện đạt mục tiêu đó. Ngay sau buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện sẽ thành lập Ban vận động thành lập Hội để làm cơ sở, tiền đề tiến tới thành lập Hội theo quy định. Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình và tuyên truyền vận động sẽ lựa chọn các doanh nghiệp nổi bật, tiêu biểu, có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho địa phương, có trách nhiệm, nhiệt huyết, tự nguyện, tích cực vận động, tuyên truyền mục đích, tôn chỉ hoạt động của Hội để tham gia Hội doanh nghiệp để làm lực lượng nòng cốt tham gia Hội doanh nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Yên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã nhấn mạnh: Việc thành lập Hội Doanh nghiệp huyện là phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, là xu thế tất yếu để hỗ trợ, bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh nền kinh tế khu vực, trong nước có nhiều bất ổn như hiện nay và yêu cầu Ban vận động thành lập Hội sau khi được UBND huyện ra quyết định  sẽ chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tham gia Hội Doanh nghiệp huyện. Sau khi có đủ các điều kiện đảm bảo theo yêu cầu, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho phép thành lập Hội theo quy định.

Đức Nguyễn

Bài viết mới nhất: