Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết hợp trực tuyến tới hơn 15.640 điểm cầu trong toàn quốc với sự tham dự của trên 1,2 triệu đại biểu. Tại Tỉnh Yên Bái đã kết nối tới 185 điểm cầu với gần 13.000 đại biểu trong toàn tỉnh tham dự, trong đó Đảng bộ Khối có 03 điểm cầu, tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có đồng chí: Đỗ Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp dự và chủ trì, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban, Văn phòng, Đoàn thể Khối và đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bi thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt một số điểm nổi bật trong Quy định số 144-QĐ/TW trong đó nhấn mạnh: về sự cần thiết ban hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định số 144-QĐ/TW chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại Hội XIII của Đảng đề ra. Nội dung của từng điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên lại được cụ thể hóa thành từng khoản gắn với tên gọi của từng chuẩn mực đạo đức đã nêu ở tên từng điều. Chính xác hơn là từ nội dung cụ thể của 5 điều đã được cụ thể hóa thành 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tuân thủ. Quy định 144-QĐ/TW nhấn mạnh nội dung “trách nhiệm” là rất cần thiết và gớp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt một số nội dung mới trong Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 tiếp tục kế thừa và có bổ sung một số nội dung so với Chỉ thị trước đây, bên cạnh đó Chỉ thị 35-CT/TW đã điều chỉnh một số nội dung mới cụ thể như: Về tiêu chuẩn chung cấp ủy viên các cấp có nhấn mạnh thêm một số tiêu chuẩn, trong đó: Cán bộ được giới thiệu để bầu tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội (chức vụ cao hơn), nhìn chung phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm (24 tháng); trường hợp đặc biệt có thời gian giữ chức vụ ít nhất là 1 năm (12 tháng), do cấp ủy có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định. Về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy: Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phải còn thời gian công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ trở lên. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy phải còn thời gian công tác ít nhất từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Cán bộ tái cử cấp ủy thì được tái cử các chức danh lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nhưng phải còn thời gian công tác ít nhất 18 tháng trở lên (thời điểm tính tuổi là thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp, thời điểm bầu cử hoặc đại hội của mỗi tổ chức theo quy định)…

Đ/c Đỗ Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp phát biểu kết luận sau Hội nghị

Phát biểu kết luận sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Đỗ Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các Ban, Văn phòng, Đoàn thể Khối, cấp ủy các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc Quy định 144-QĐ/TW, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, làm tròn bổn phận và trách nhiệm, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng. Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí đề nghị các cấp ủy cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị. Căn cứ chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW.

Viết Thọ

Bài viết mới nhất: