Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ khối) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định.

Đảng bộ khối hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng với gần 5.000 đảng viên. Xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ khối có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp và sâu rộng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, sự phát triển của tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, Đảng bộ khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các quy định của trung ương và của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua quá trình thực hiện, nhận thức và thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Đảng bộ khối đã được nâng lên một bước.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc; nhiều tấm gương về bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm; nhiều cán bộ, đảng viên hoạt động trong các môi trường phức tạp, điều kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm nhiều cách làm mới đạt hiệu quả cao, được quần chúng tin yêu…

Đồng chí Đỗ Quang Minh – Bí thư Đảng ủy khối chia sẻ: Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một trong khâu đột phá của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, bổ sung chỉ tiêu về số cán bộ, đảng viên và số cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương vào chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ khối luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được gia.

Nhiều đồng chí cán bộ đã tự nguyện, tự giác làm thêm giờ với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao do đòi hỏi yêu cầu công việc, nhưng không đặt ra yêu cầu lợi ích vật chất; trong bối cảnh thiếu biên chế và khối lượng công việc tăng lên, chất lượng công việc chuyên môn đòi hỏi ngày một cao hơn nhưng mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên luôn khắc phục khó khăn, vất vả để hoàn thành công việc.

Theo số liệu của Đảng bộ khối kết quả đánh giá, năm 2023 đã có 4.617 đồng chí đảng viên được đánh giá nêu gương; trong đó, đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý đánh giá nêu gương tốt là 1.506 đồng chí, bằng 99%, nêu gương là 11 đồng chí, bằng 0,7%, chưa nêu gương chỉ có 4 đồng chí, bằng 0,3%. Đảng viên không giữ các chức vụ lãnh đạo được đánh giá nêu gương tốt là 3.032 đồng chí, bằng 97,9%, nêu gương là 53 đồng chí, bằng 1,7%, chưa nêu gương 13 đồng chí, bằng 0,4%.

Qua đánh giá hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khối có lập trường tư tưởng vững vàng, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Đồng chí Đỗ Quang Minh – Bí thư Đảng ủy khối chia sẻ thêm: Thời gian tới, Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về việc “Tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở quy định của Đảng, cấp ủy các tổ chức đảng cần quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng thành những quy định cụ thể về “Tự giác nêu gương” phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đối với cấp dưới và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý; đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về nội dung này. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định và cán bộ, đảng viên phải tham gia, góp ý với người đứng đầu để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với nhân dân. Người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu thực hiện nêu gương…

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: