Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”

Ngày 03/7/2024, Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Đỗ Quang Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối.

Tại Khu di tích Đền Hùng, qua thuyết minh của hướng dẫn viên, cán bộ, đảng viên của Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối hiểu hơn về truyền thống lịch sử, công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; thấu hiểu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương; bảo tồn, phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương cũng như đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Chính tại nơi đây, sáng ngày 19 tháng 9 năm 1954 trong cuộc gặp gỡ, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ Đại đoàn quân Tiên Phong, Bác Hồ đã có câu nói bất hủ để lại cho muôn đời con cháu mai sau: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Thông qua hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa lần này, cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối nguyện tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, động viên nhau vượt qua những khó khăn, thách thức góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Chi bộ Cơ quan cũng như của Đảng uỷ Khối năm 2024.

Đức Hạnh

Bài viết mới nhất: