VBĐUK - Hội cựu chiến binh

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 07 - CTr/CCB 29/02/2020 Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022
2 01 /QC-CCB 26/02/2020
3 20/ BC- CCB 19/3/2021 Báo cáo Kết quả công tác Quý I Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
4 17/BC-CCB 25/12/2020 Báo cáo Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
5 11/KH-CCB 13/01/2021 Kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021