Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ báo công Bác nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

Sáng ngày 21/9/2023, tại khu di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động Thành phố Yên Bái, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ  báo công Bác nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Đảng ủy Khối dâng hương báo công Bác tại khu di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động Thành phố Yên Bái

Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ  Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, văn phòng, Đoàn thể Khối ; Ban Thường vụ các Đoàn thể Khối.

Tại chương trình, đoàn đã dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn.

Trước anh linh Bác, Đoàn báo công của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã báo cáo với Bác về những kết quả, thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác trong những năm qua.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng uỷ Khối dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 2 nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng: Đó là các nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; đó là các đột phá về tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng niềm tin, đồng hành cùng doanh nghiệp; đó là nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và đề án cụ thể để triển khai thực hiện. Đến nay hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội đã được triển khai toàn diện, hiệu quả và đạt được theo tiến độ nghị quyết đại hội đã đề ra.

Kết quả trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp ủy các cấp tới cán bộ, đảng viên với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối, góp phần sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn, để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra được thực hiện đồng bộ, kịp thời; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hằng năm đều hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết và chỉ tiêu được Tỉnh ủy giao.

Đoàn đại biểu của Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động Thành phố Yên Bái

Chủ động nắm tình hình cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề, qua đó định hướng, giúp cơ sở kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời góp phần quan trọng vào việc giáo dục, uốn nắn, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh thực hiện những nội dung đột phá chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 9 và nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đức Hậu

Bài viết mới nhất: