Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 6 mô hình, điển hình tiên tiến được Tỉnh uỷ tuyên dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

Nhân kỷ 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2023), cùng với các hoạt động như: Hội thảo cấp tỉnh chủ đề “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”; Tổ chức tọa đàm giao lưu các mô hình, điển hình tiên tiến và sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ cơ sở… Trong đó nổi bật là Lễ tuyên dương, khen thưởng  65 mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2023 đúng vào ngày 23/9 tới. Trong 65 mô hình, điển hình tiên tiến được Tỉnh uỷ tuyên dương, khen thưởng đợt này là những mô hình, điển hình tiên tiến đã được suy tôn, giới thiệu từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, thực sự tiêu biểu, có thành tích nổi bật và việc làm thiết thực, có tính lan tỏa và ảnh hưởng tốt.

Đảng uỷ Khối tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, giai đoạn 2021- 2023

Trong đợt tuyên dương này, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 6 mô hình, điển hình tiên tiến được Tỉnh uỷ tuyên dương khen thưởng gồm: Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; VNPT Yên Bái; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh; đồng chí Diêm Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng chí Tô Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ, Đảng bộ Sở Tư pháp;  đồng chí Trần Giang Nam, Đảng viên Chi bộ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật, Đảng bộ Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà. Đây là những mô hình, điển hình tiên tiến được lựa chọn từ 585 điển hình và 340 mô hình tập tiên tiến các tiêu chí cấp cơ sở của Đảng uỷ Khối.

Qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua, yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Ngọc Khánh

Bài viết mới nhất: