Chi bộ Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vân khéo năm 2023

Sáng ngày 10/11/2023,  Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội- Đảng bộ Sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023. Dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo của Đảng Ủy Khối, Thường trực Đảng uỷ Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh; các đảng viên, công chức, viên chức Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Đ/c Nguyễn Đức Phương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy khối Trao giải nhất cho Đội Hy vọng

Hội thi có 4 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên là các đảng viên thuôc các phòng chuyên môn của Trung tâm gồm: Đội Niềm tin, đội Hy vọng, đội Vành Khuyên và đội Đoàn kết. Các đội tham gia trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống.

Tại phần thi chào hỏi, các đội đã giới thiệu khái quát về đội thi và các thành viên trong Đội, nên được mục đích, ý nghĩa và tinh thân tham gia Hội thi.

Tại phần thi kiến thức, mỗi đội sẽ trả lời các câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm tìm hiểu về các Quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và Dân vận khéo, đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận;  Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030…

Phần thi xử lý tình huống của đội Niềm Tin

Tại phần thi  xử lý tình huống, các đội đã xây dựng một tiểu phẩm về chủ đề Dân vận khéo và cách xử lý tình huống gắn với các nhiệm vụ chuyên môn.

Kết thúc hội thi:  Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội Hy Vọng;  Giải nhì cho đội Niềm Tin;  đồng giải ba cho đội Đoàn Kết và Vành Khuyên.

Phần thi chào hỏi của đội thi Hy Vọng

Qua hội thi đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức  của cấp ủy, chính quyền, đảng viên, viên chức người lao động trong đơn vị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và Dân vận khéo; các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của tỉnh, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận cũng như nâng cao kiến thức, năng lực xử lý tình huống công tác dân vận ở cơ sở, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận cho đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng  các cáp nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng thời xây dựng Chi bộ cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Khánh

Bài viết mới nhất: