Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kiểm tra Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Ngày 16/11/2023, tại trụ sở Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối do đồng chí Phạm Vĩnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn kiểm tra đã tiến hành thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Quang cảnh buổi làm việc

Nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cơ bản nhất trí với những đánh giá, nhận xét của đoàn kiểm tra về ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Vĩnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái trên cơ sở ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra đánh giá và chỉ ra, tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và có giải pháp thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Hoàng Nam               

Bài viết mới nhất: