Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giám sát chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái

Chiều ngày 16/11/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái, Đoàn Giám sát Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Đỗ Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành Hội nghị thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái

Nội dung Giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021-2025.

Đoàn giám sát đã tiến hành triển khai kế hoạch giám sát tới Ban Chấp hành Đảng bộ; qua khảo sát, nghe Báo cáo tự kiểm tra của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh, kết hợp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan và trực tiếp trao đổi với Ban Chấp hành Đảng bộ.

 Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đảng ủy Khối tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh cơ bản nhất trí với những đánh giá của đoàn giám sát về ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Qua giám sát, đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp kịp thời trong thời gian tới. Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Trên cơ sở đó xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy theo thẩm quyền đề ban hành kết luận giám sát.

Hương Thục

Bài viết mới nhất: