Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 74 TCCSĐ, trong đó 44 đảng bộ cơ sở với 288 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở, với 4.759 đảng viên, sinh hoạt ở các loại hình như: Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp tư nhân. Trong năm qua, công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo“ nói riêng của Đảng ủy Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự được tăng cường và đổi mới. Các cấp ủy đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo nắm bắt kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, vấn đề bức xúc chính đáng của người công chức, viên chức và lao động; qua đó đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, qua đó xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đoàn Thanh niên Khối hỗ trợ kinh phí làm nhà nhân ái cho gia đình chính sách tại xã Suối BU, huyện Văn Chấn

Quán triệt văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành các văn bản để  triển khai chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các chi, đảng bộ, đoàn thể trực thuộc, đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác dân vận đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong khối cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo Kế hoạch số của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành của Tỉnh ủy gắn với nhiệm vụ tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid -19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tích cực đôn đốc các tổ chức đảng thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời chuyển tải nội dung chủ trương, kế hoạch thực hiện công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở; cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và làm việc tại Đảng bộ Công ty cổ phần Chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái

Chỉ đạo, tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện tốt công tác dân vận trong đó chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với công việc được giao của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của cơ quan,  doanh nghiệp. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh; giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động với nhau trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời làm tốt công tác thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, công nhân viên chức lúc ốm đau hay gặp khó khăn, hoạn nạn. Ngoài ra còn kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ nhân dân trong tỉnh khi gặp thiên tai, bão lũ, đại dịch Covid – 19…

Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo” được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên; các buổi sinh hoạt chuyên đề; các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; trên trang thông tin điện tử của cơ quan, doanh nghiệp… được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng và có nhiều tập thể, cá nhân sáng tạo, tích cực hiến kế để đóng góp các phương pháp tuyền truyền, vận động hiệu quả, thiết thực.

Qua đó, phong trào thi đua và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ khối được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đồng tình hưởng ứng. Qua theo dõi việc đăng ký, triển khai đã xuất hiện các mô hình tiêu biểu, thực hiện hiệu quả, Kết quả, năm  2022, Đảng ủy Khối đã xây dựng, duy trì hiệu quả 191 mô hình; trong đó: Lĩnh vực Phát triển kinh tế: 49 mô hình; Văn hóa xã hội: 90 mô hình; Quốc phòng – an ninh: 07 mô hình; Xây dựng hệ thống chính trị: 42 mô hình; Xây dựng nông thôn mới: 03 mô hình…

Trong năm 2023, Đảng ủy Khối đã đăng ký xây dựng 02 mô hình Dân vận khéo đó là mô hình về “Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh” và mô hình “Tuyên truyền, áp dụng thực hiện bộ tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạnh phúc”; cấp cơ sở tiếp tục xây dựng, duy trì hiệu 101 mô hình, các mô hình mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 26 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế; 36 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; 04 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 32 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị và 09 điển hình.

Tiêu biểu như: Mô hình “Vận động, hỗ trợ gia đình hộ nghèo thoát nghèo tại xã Suối Giàng của Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; Mô hình “Lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ chủ chốt cấp ủy viên và lãnh đạo các phòng chức năng thực hiện tốt các nội dung quy định về nêu gương, phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương” của Chi bộ Ban dân tộc tỉnh; Mô hình “Vận động đảng viên tham mưu cách làm hay, sáng tạo về giải pháp giảm nghèo bền vững giúp đỡ 15 hộ nghèo tại 03 thôn đặc biệt khó khăn (thôn Làng Đung, Làng Hốc, Hàm Rồng) thuộc xã An Lạc, huyện Lục Yên của chi bộ Ban Dân Vận tỉnh ủy; Mô hình “Tham mưu, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chi bọ Ban Nội chính tỉnh ủy…Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào dịp tổng kết cuối năm.

Việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tập trung vào những việc khó, việc mới, những nhiệm vụ cần phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là khéo trong vận động nhân dân hưởng ứng các chủ trương của tỉnh trong thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá, sản phẩm OCOP đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khéo trong tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện công tác giảm nghèo, thi đua làm giàu chính đáng, trong giải phóng mặt bằng đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tại cơ quan, đơn vị, địa phương, trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, vận động không tảo hôn, không sinh con thứ 3, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trở thành những điển hình sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối, của tỉnh; khéo trong vận động phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa bàn cơ sở nơi công tác hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, sáng tạo trong triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ có giải pháp thiết thực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể.

Qua việc triển khai thực hiện “Dân vận khéo” trong việc vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao gắn với chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ từng bước được nâng lên; phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần quan trọng vào việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng…

Ánh Nguyệt

Bài viết mới nhất: