Yên Bái đảm bảo chất lượng “làm sạch” dữ liệu quốc gia về dân cư

Để bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư, thời gian qua, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh Yên Bái đã quyết liệt chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư nhằm đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Người dân đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đến nay, Công an tỉnh đã thu thập, cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư được trên 216.800 hộ, 916.500 nhân khẩu, đạt 100%; tiếp tục thực hiện làm sạch dữ liệu đối với công dân sai cấu trúc số định danh; thiếu thông tin; cập nhật chứng minh nhân dân 9 số ; dữ liệu bảo hiểm chưa có, sai thông tin; tạo biến động không rõ nơi cư trú; biến động rõ nơi cư trú chưa cấp căn cước công dân (CCCD).

Bảo hiểm xã hội(BHXH) tỉnh cũng đã phối hợp với lực lượng công an làm sạch, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được trên 736.300/758.310 người tham gia có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm của tỉnh, đạt hơn 97% tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn tỉnh.

Sở Y tế phối hợp với lực lượng công an làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19, cập nhật trên hệ thống hơn 2.331.500/2.413.146 mũi tiêm, đạt 96,6%, hiện số mũi tiêm cần làm sạch còn 68.953, chiếm 2,96%.

Cùng với đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa 30.646 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo trợ xã hội; tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu 40.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo và đã hoàn thành việc cập nhật thông tin, bổ sung danh sách, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em trên phần mềm quản lý trẻ em.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: